Нийт 7 бүтээгдэхүүн

Үнэт эдлэл

Мөнгөн аяга

750,000

Үнэт эдлэл

Мөнгөн хазаар

3,500,000

Үнэт эдлэл

Хэт хутга

5,500,000