Хөсөг

Цүнх

Pencil case

25,000

Хувцас

Spadrel

92,000

Хувцас

Slippers

109,000

Цүнх

Laptop bag

138,000

Цүнх

Laptop case

79,000

Цүнх

Card holder

18,000